Zápis do MŠ


Zápis pro školní rok 2024/2025 již proběhl.

K zápisu je nutný rodný list dítěte. Pokud někomu nevyhovuje doba konání zápisu, lze si na telefonním čísle 384 380 145 dohodnout jiný termín.

 

Zápis do MŠ krok za krokem

  • Stáhnete si a vyplníte Žádost o přijetí.
  • Stáhnete si Potvrzení o řádném očkování a necháte potvrdit lékařem.
  • Přinesete oba vyplněné dokumenty do MŠ osobně + rodný list dítěte.
  • O přijetí/nepřijetí do MŠ budete informováni ředitelkou školy.
  • V MŠ si následně vyzvednete všechny potřebné dokumenty k vyplnění (Evidenční list dítěte, Přihláška ke stravování, Písemná dohoda o docházce dítěte, Pověření k vyzvednutí apod.)
  • Dokumenty vyplníte a dáte k dispozici MŠ.

 

V případě, že budete mít zájem, můžete naši školku navštívit, prohlédnout si prostory, případně se můžete s ředitelkou školy domluvit na postupné adaptaci dítěte (návštěvy MŠ v krátkých intervalech apod.)

A v září hurá do školky. :-)