Platby


Poplatky za školné i stravné se platí vždy ve třídě, předáním ředitelce/učitelce a to nejpozději do 15. dne v měsíci. Částka je sdělena zákonným zástupcům na vyžádání.

V případě plánovaných akcí informuje učitelka rodiče o částkách v průběhu školního roku.

Školné

  • celodenní – 300 Kč
  • polodenní – 250 Kč
  • s měsíční absencí dítěte – 100 Kč

 

Stravné

  • dítě do 6 let – 44 Kč
  • dítě od 6 let – 46 Kč