Jídelna


Stravování a pitný režim

Děti v mateřské škole mají zajištěn dostatečný příjem tekutin po celý den. K dispozici je teplý čaj, šťáva i voda. Pitný režim je umožněn také na školní zahradě.

Jídelníček je pravidelně obměňován a sestavován s přihlédnutím k racionální výživě a veškerým platným předpisům. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné tříhodinové intervaly.  Vedoucí školní jídelny dbá na větší množství ovoce a zeleniny v jídelníčku, tak aby měly děti dostatek vitamínů. Přednostně jsou voleny pokrmy z ryb a různé druhy salátů z čerstvé zeleniny. Snažíme se o omezování smažených pokrmů a cukru.

Stravné:

  • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.
  • Odhlášení stravy je platné den předem do 13:00, po víkendu v pondělí od 6:00-8:00. Pokud není odhlášena strava, bude účtována plná cena po celou dobu nepřítomnosti. Pokud jste se odhlásili je potřeba stravné znovu přihlásit při opětovném nástupu dítěte. První den neplánované nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout jídlo do vlastních jídlonosičů v 11:00 (jídlo je určeno k okamžité spotřebě). 

 

Strávníci do 6 let

přesnídávka 11 Kč
oběd 22 Kč
svačina 11 Kč

Celkem: 44 Kč


Strávníci 6 a více let

přesnídávka 11 Kč
oběd 23 Kč
svačina 11 Kč

Celkem: 46 Kč


Poplatky za stravné se hradí nejpozději 15. dne v měsíci na třídě ředitelce/učitelce.