1. den v MŠ


Předání dětí probíhá od 6:00 hod. do 8:30 hod. (viz Harmonogram). První den doporučujeme přijít v půl osmé. Dítěti je přiřazena značka v šatně, tj. místo pro převlékání.

Dítě musí mít v MŠ stálý batůžek s náhradními věcmi, především pak se spodním prádlem. (Doporučujeme dávat starší oblečení,- nebojíme se ušpinit u výtvarných prací a  školní zahradě.

Dítě předáte učitelce na třídu sdělíte čas vyzvednutí. (V případě potřeby dřívějšího vyzvednutí jsou zákonní zástupci informováni telefonicky.)

Děti vyzvedáváte po obědě (11:45 – 12:00) či spánku (cca od 14:40 do doby uzavření školky). Po dohodě s ředitelkou školy může dítě zpočátku docházet na kratší časové intervaly.

Dítě vyzvedává zákonný zástupce, popř. zmocněná osoba uvedená ve formuláři – k dostání na třídě.

Placení za stravné a školné probíhá nejpozději do 15. dne v měsíci osobně na třídě. Ohledně výše školného a stravného se zákonný zástupce informuje u ředitelky/učitelky školy.