Harmonogram


6:00  -  8:15

PŘÍCHOD DĚTÍ, PŘIVÍTÁNÍ, RANNÍ HRY A ČINNOSTI

(Děti se věnují spontánní hře.)

8:30     DOPOLEDNÍ SVAČINA
8:45  -  9:30 RANNÍ CVIČENÍ, ŘÍZENÉ ČINNOSTI, INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE
9:30  -  11:30

POBYT VENKU

(Probíhá na školní zahradě, na hřišti, nebo formou procházky po okolí. V případě špatných povětrnostních podmínek je dětem nabídnuta náhradní aktivita ve třídě).

11:30 - 12:00 OBĚD
12:00 ODCHOD DĚTÍ PO OBĚDĚ
12:00  -  14:30

HYGIENA, ODPOČINEK DĚTÍ


(Čtení pohádky, poslech hudby, klidové činnosti.)

14:30 ODPOLEDNÍ SVAČINA
15:00  - 16:00 ODPOLEDNÍ ČINNOSTI A HRY DĚTÍ, ROZLOUČENÍ A ODCHOD DĚTÍ

(Děti se věnují spontánní hře v MŠ, nebo na školní zahradě. Mají dostatek prostoru pro skupinové i samostatné hry. Ve třídě se jedná často o hry námětové – na kuchaře, opraváře, kadeřníka apod., venku pak mohou trávit čas na pískovišti, volným pohybem po zahradě, či jízdou na kole, koloběžce. K dispozici jsou také míče, pálky a další sportovní náčiní.)
16:00 UZAVŘENÍ MŠ