Dokumenty

 

Školní vzdělávací program

 

školní_vzdělávací_program.pdf

 

GDPR

gdpr.pdf

Pověřenec_pro_ochranu_osobních_údajů.pdf

 

Dokumenty ke stažení

Při docházení do MŠ

 

evidenční_list.docx

pověření_k_vyzvednutí.docx

písemná_dohoda_o_docházce_dítěte_do_mš.docx

 

změnový_dotazník.docx   (Vyplňuje se pouze v případě změny údajů.)

 

Pedagogicko-psychologická poradna

 

Dotaznik_pro_rodice_-PPP.doc

prihlaska_Hura_do_skoly.doc

Zadost_o_poradenskou_sluzbu_PPP.doc

Harmonogram

 

 

6:00  -  8:15

PŘÍCHOD DĚTÍ, PŘIVÍTÁNÍ, RANNÍ HRY A ČINNOSTI

(Děti se věnují spontánní hře.)

8:30     DOPOLEDNÍ SVAČINA
8:45  -  9:30    RANNÍ CVIČENÍ, ŘÍZENÉ ČINNOSTI, INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE
9:30  -  11:30

POBYT VENKU

(Probíhá na školní zahradě, na hřišti, nebo formou procházky po okolí. V případě špatných povětrnostních podmínek je dětem nabídnuta náhradní aktivita ve třídě).

11:30 - 12:00            OBĚD
12:00 ODCHOD DĚTÍ PO OBĚDĚ
12:00  -  14:30   

HYGIENA, ODPOČINEK DĚTÍ


(Čtení pohádky, poslech hudby, klidové činnosti.)

14:30      ODPOLEDNÍ SVAČINA
15:00  - 16:00  ODPOLEDNÍ ČINNOSTI A HRY DĚTÍ, ROZLOUČENÍ A ODCHOD DĚTÍ

(Děti se věnují spontánní hře v MŠ, nebo na školní zahradě. Mají dostatek prostoru pro skupinové i samostatné hry. Ve třídě se jedná často o hry námětové – na kuchaře, opraváře, kadeřníka apod., venku pak mohou trávit čas na pískovišti, volným pohybem po zahradě, či jízdou na kole, koloběžce. K dispozici jsou také míče, pálky a další sportovní náčiní.)
16:00    UZAVŘENÍ MŠ

Jídelna

Stravování a pitný režim

Děti v mateřské škole mají zajištěn dostatečný příjem tekutin po celý den. K dispozici je teplý čaj, šťáva i voda. Pitný režim je umožněn také na školní zahradě.

Jídelníček je pravidelně obměňován a sestavován s přihlédnutím k racionální výživě a veškerým platným předpisům. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné tříhodinové intervaly.  Vedoucí školní jídelny dbá na větší množství ovoce a zeleniny v jídelníčku, tak aby měly děti dostatek vitamínů. Přednostně jsou voleny pokrmy z ryb a různé druhy salátů z čerstvé zeleniny. Snažíme se o omezování smažených pokrmů a cukru.

Stravné:

-Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.
-Odhlášení stravy je platné den předem do 13:00, po víkendu v pondělí od 6:00-8:00. Pokud není odhlášena strava, bude účtována plná cena po celou dobu nepřítomnosti. Pokud jste se odhlásili je potřeba stravné znovu přihlásit při opětovném nástupu dítěte. První den neplánované nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout jídlo do vlastních jídlonosičů v 11:00 (jídlo je určeno k okamžité spotřebě). 

 

Strávníci do 6 let

přesnídávka ………………..11,-
oběd……………………….22,-                     
svačina……………………..11,-

celkem: 44kč

Strávníci 6 a více let

přesnídávka………………12,-
oběd……………………....23,-
svačina…………………….11,-

celkem: 46kč

 


Poplatky za stravné se hradí nejpozději 15. dne v měsíci na třídě ředitelce/učitelce.
Další články...